วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555

ต้นทรงบาดาล


ต้นทรงบาดาล

 หมายถึง    ความมั่นคง หรือทำให้บ้านเมืองมั่นคงแข็งแรง


ชื่อสามัญ Kalamona

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia surattensis Burm..

ตระกูล LEGUMINOSAE

ชื่ออื่น ขี้เหล็กหวาน , ตรึงบาดาล

ลักษณะทั่วไป 

ทรงบาดาลเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 5-10 เมตร ทรงพุ่มมีการแตกกิ่งก้านสาขามากและแน่นทึบ ใบเป็นใบรวมออกเป็นแผงบนก้านใบ แผงใบยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร ใบเรียบอยู่บนแผงเป็นคู่มีประมาณ 8-12 ใบ ออกดอกเป็นช่อตามส่วนยอดของลำต้น มีกลีบดอก 5 กลีบ ดอกมีสีเหลือง ดอกบานเต็มที่กว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร ผลเป็นฝักแบน ๆ ออกเป็นช่อ ฝักเป็นคลื่น 

การเป็นมงคล 

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นทรงบาดาลไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความยิ่งใหญ่ กว้างขวาง เพราะทรงบาดาลคือผู้เป็นใหญ่แห่งนาคพิภพในชั้นบาดาล และยังมีบางคนกล่าวว่าทรงบาดาลหรือ ทรงบันดาล คือการเกิดขึ้นแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ และยังมีความเชื่ออีกว่าจะทำให้มีทองมาก เพราะดอกทรงบาดาลสามารถออกดอกตลอดปี ลักษณะดอกขณะบานมีสีเหลือง เรืองรองดั่งทองอำไพ 

ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก 

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นทรงบาดาลไว้ทางทิศตะวันตก ผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์ เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์ 

การดูแลรักษา 

แสง ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง

น้ำ ต้องการปริมาณน้ำน้อยถึงปานกลาง ควรให้น้ำ 5-7วัน/ครั้ง

ดิน ชอบดินร่วนซุย

ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1-3 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 2-4 ครั้ง

การขยายพันธ์ การตอนกิ่ง การเพาะเมล็ด วิธีที่นิยมและได้ผลดี คือ การเพาะเมล็ด

มงคล 

ทรงบาดาลหรือต้นขี้เหล็กหวานนั้น เป็นต้นไม้ที่เรามักจะพบเห็นกันโดยทั่วไป ตามอาคารบ้านเรือน สวนสาธารณะต่างๆต้นทรงบาดาลนั้นจะผลิดอกสีเหลืองบานสะพรั่งตลอดปี จนทั่วทั้งต้นกลายเป็นสีเหลืองเรืองรอง ราวกับทองคำเปล่งประกายเลยทีเดียว ทรงบาดาลคือผู้เป็นใหญ่แห่งนาคพิภพ ในชั้นบาดาล หรือผู้เป็นใหญ่ในโลกบาดาลนั่นเอง บางคนกล่าวว่า ทรงบาดาลหรือทรงบันดาลนั้น คือ พลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ และมั่นคงที่เป็นใหญ่ได้บันดาลให้เกิดขึ้น ดังนั้น คนโบราณจึงเชื่อกันว่า หากบ้านใดปลูกต้นไม้ชนิดนี้ไว้ภายในบริเวณบ้าน ก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในชื่อเสียง และฐานะมีอำนาจยิ่งใหญ่ เกรียงไกรและกว้างขวาง เป็นที่รู้จัก และได้รับการยกย่องจากผู้คนทั่วไป นอกจากนั้น ยังเชื่ออีกว่า ต้นทรงบาดาลจะช่วยให้ครอบครัวนั้นร่ำรวยเงินทอง เพราะประกายทองสุกใสของดอก จะช่วยเพิ่มโชคลาภทรัพย์สินให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น

เคล็ดปฏิบัติ 

ลงมือปลูกต้นไม้ชนิดนี้ในวันเสาร์ ตามความเชื่อของคนโบราณที่เชื่อว่า ต้นไม้ที่ช่วยเสริมสร้างสิ่งดีๆ ทีเป็นมงคลให้แก่บ้านควรปลูกในวันเสาร์ จึงจะช่วยเสริมพลังให้แก่ต้นไม้ได้อีกทางหนึ่ง ควรปลูกต้นทรงบาดาลเอาไว้ทางทิศตะวันตกของตัวบ้าน เพื่อช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้าย และเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับผู้เป็นเจ้าของ 


ไม้มงคล ไม้ใหญ่ ไม้สวยงามทุกชนิด
รับจัดสวน ราคากันเอง
สนใจติดต่อ 087-0292127
malila_31@hotmail.com
ต้นทองหลางลายต้นทองหลางลาย     หมายถึง        มีเงินมีทอง 


ชื่อพันธุ์ไม้

ทองหลางลาย

ชื่อสามัญ

Indian Coral Tree, Variegated Tiger’s claw

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erythrina variegata Linn.

วงศ์

LEGUMINOSAE

ชื่ออื่น

ทองบ้าน, ทางเผือก (ภาคเหนือ), ทองหลางด่าง, ทองหลางลาย (กรุงเทพฯ)

ลักษณะทั่วไป

เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 5–10 เมตร กิ่งอ่อนมีหนามเรือนยอดเป็นพุ่มกลมโปร่ง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ใบกลางจะโตกว่าสองใบด้านข้าง ออกดอกเป็นช่อยาวประมาณ 30–40 ซ.ม. รูปดอกถั่ว สีแดงเข้ม ออกดอกระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ผลเป็นฝักยาว 15–30 ซ.ม.

ขยายพันธุ์

โดยการเพาะเมล็ด และปักชำ

สภาพที่เหมาะสม

สภาพดินทุกชนิด ชอบดินร่วนซุย กลางแจ้ง

ถิ่นกำเนิด

เอเชียเขตร้อนและอบอุ่น


ไม้มงคล ไม้ใหญ่ ไม้สวยงามทุกชนิด
รับจัดสวน ราคากันเอง
สนใจติดต่อ 087-0292127
malila_31@hotmail.com

ต้น ราชพฤกษ์
ต้น ราชพฤกษ์   หมายถึง     ความเป็นใหญ่และมีอำนาจ

ชื้อพื้นเมือง: กุเพยะ คูน บือยู ปูโย ลมแล้ง

ลักษณะทั่วไป: ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10 - 15 เมตรผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่ม เปลือกเรียบเกลี้ยงสีเทาอ่อน สีเทาอมนำตาล หรือ สีนวล

ใบ: ใบประกอบแบบขนนก ปลายคู่ ช่อใบติดเรียงสลับ

ดอก: สีเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะยาวตามซอกใบห้อยย้อยลง ดอก ออก มี.ค - เม.ย

ผล: ผลเป็นฝักแห้งรูปทรงกระบอก ผิวเกลี้ยงสีดำ ผล ออก มี.ย - ก.ค

ด้านภูมิทัศน์: นิยมปลูกเป็นไม้ประดับให้ร่มเงาทั่วไป เพราะดอกสีสวย

ประโยชน์: ดอก แก้ไข้ เป็น ยาระบาย ใบ ต้มกินเป็นยาระบายขับพยาธิ ราก และ แกน ขับพยาธิ

คนไทยโบราณเชื่อว่า: บ้านใดปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ประจำบ้านจะช่วยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพราะคนไทยส่วนใหญ่ยอบรับว่า ต้นราชพฤกษ์เป็นไม้ที่มีคุณค่าสูง และ ยังเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยอีกด้วย นอกจากนี้คนไทยโบราณเชื่ออีกว่าใบของต้นราชพฤกษ์ เป็นสิ่งสักดิ์สิทธิ์ เพราะในพิธีทางไสยศาสตร์ ใช้ใบในการทำนำพุทธมนสะเดาะเคาะห์ ได้ผลดี ดังนั้นจึงถือว่า ต้นราชพฤกษ์ เป็นไม้มงคล


ไม้มงคล ไม้ใหญ่ ไม้สวยงามทุกชนิด
รับจัดสวน ราคากันเอง
สนใจติดต่อ 087-0292127
malila_31@hotmail.com


ต้นขนุน


ต้นขนุน
หมายถึงหนุนให้ดีขึ้น  ร่ำรวยขึ้น ทำอะไรจะมีผู้ให้การเกื้อหนุน

ชื่อวิทยาศาสตร์   Artocarpus heterophyllus Lam.


วงศ์   MORACEAE


ชื่อสามัญ   Jackfruit Tree


ชื่ออื่น ๆ   มะหนุน หมักหมี๊ หมากลาง


ไม้ต้น   ขนาดใหญ่ สูง 15 - 30 เมตร ลำต้นและกิ่งเมื่อมีบาดแผลจะมีน้ำยางสีขาวข้นคล้ายน้ำนมไหล


ใบ   เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปรี ขนาดกว้าง 5-8 เซนติเมตร ยาว 10 - 15 เซนติเมตร ปลายใบทู่ ถึงแหลม โคนใบมน   ผิวในด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน เนื้อใบหนาผิวใบด้านล่างจะสากมือ  


ดอก   เป็นช่อแบบช่อเชิงสดแยกเพศอยู่รวมกัน ดอกเพศผู้เรียกว่า "ส่า" มักออกตามปลายกิ่ง ดอกเพศเมียจะออกตามกิ่งใหญ่และตามลำต้นยอดเกสรเพศเมีย เป็นหนามแหลม ส่วนของเนื้อที่รับประทานเจริญมาจากกลีบดอก ส่วนซังคือกลีบเลี้ยง


ผล   เป็นผลรวมมีขนาดใหญ่


นิเวศวิทยา มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดียเป็นพืชเศรษฐกิจเมืองร้อนที่ให้ผลมีขนาดใหญ่ที่สุดสามารถ บริโภคทั้งผลดิบและผลสุก นอกจากนี้ยังนำไปแปรรูปเป็นอาหารชนิดต่างๆ มีปลูกทั่วทุกภาคของประเทศไทย 


ออกดอก   จะออกปีละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม และเมษายน - พฤษภาคม


ขยายพันธุ์   โดยการเพาะเมล็ด ติดตา และทาบกิ่ง


ประโยชน์   ผลอ่อนใช้ปรุงอาหารผลสุกเยื่อหุ้มเมล็ดมีรสหวาน เมล็ดปรุงอาหาร เนื้อไม้ใช้ทำพื้นเรือนและสิ่งก่อสร้าง ครก สากกระเดื่อง หวี โทน รำมะนา ระนาด รากและแก่นให้สีเหลือง ถึงเหลืองอมน้ำตาล ใช้ย้อมผ้าและแพรไหม รากนำมาปรุงเป็นยาแก้ท้องร่วง แก้ไข้ ใบเผาไฟกับซังข้าวโพดให้ดำเป็นถ่าน แล้วใส่รวมกับก้นกะลามะพร้าวขูด โรยรักษาบาดแผล


ไม้มงคล ไม้ใหญ่ ไม้สวยงามทุกชนิด
รับจัดสวน ราคากันเอง
สนใจติดต่อ 087-0292127
malila_31@hotmail.com
ต้นชัยพฤกษ์

ต้น ชัยพฤกษ์      หมายถึง     การมีโชคชัย  ชัยชนะ

         

              
ชื่อสามัญ :  Javanese Cassia, Pink and White Shower
          
ชื่ออื่น :  กัลปพฤกษ์
    
นิเวศวิทยา :  ถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย   

ออกดอก :    กุมภาพันธ์ - เมษายน

ขยายพันธุ์ :    โดยใช้เมล็ด วิธีเพาะเช่นเดียวกับราชพฤกษ์
      

ลักษณะทั่วไป :   ไม้ต้น  สูงได้ถึง 15  เมตร  ลำต้นสีน้ำตาล ทรงพุ่ม คล้ายน้ำนมไหล 
          
ใบ  :   กลมคล้ายร่ม เมื่อต้นยังอ่อนมีหนาม ใบประกอบแบบขยยก เรียงสลับ มีใบย่อย 5 - 15 คู่  แผ่นใบรูปไข่แกมรูปรี    หรือรูปขอบขนาน  ปลายมน โคนกลม กว้าง 1.5 - 2.5 เซนติเมตร  ยาว 2.5-5 เซนติเมตร  ด้านล่างมีขนละเอียด 

ดอก  :  ดอกเริ่มบานสีชมพูแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม  ใกล้โรยออกสีขาว  ออกเป็นช่อตามกิ่ง ยาว 5 - 16  เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีแดง  ปนน้ำตาล 

ผล   :  เป็นฝักกลมสีดำ ยาว 20 - 60 เซนติเมตร  เส้นผ่าศุนย์กลาง ประมาณ 1 - 1.5 เซนติเมตร เมื่อแก่ไม่แตก เมล็ดมี
จำนวนมาก

ประโยชน์ :  
เนื้อในฝัก เป็นยาระบายอ่อน ๆ ปลูกประดับ ดอกสวยงาม


    


ไม้มงคล ไม้ใหญ่ ไม้สวยงามทุกชนิด
รับจัดสวน ราคากันเอง
สนใจติดต่อ 087-0292127
malila_31@hotmail.com


วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

ต้นแก้วมุกดา


แก้วมุกดา

ชื่อสามัญ :         Perfume flower tree, Pua Keni Keni, Trai Tichlan, Lau binh, Gia

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fagraea racemosa Javanica, Fagraea blumeana

วงศ์ :                 Loganiaceae

ถิ่นกำเนิด :         แถบเอเชีย เช่น อินเดีย ศรีลังกา พม่า ลาว เวียดนาม จีนตอนใต้ หมู่เกาะไต้หวันตอนใต้ มาเลเซีย

ลักษณะทั่วไป :        ไม้พุ่มรอเลื้อย เมื่ออยู่กลางแจ้งจะเป็นไม้พุ่มเตี้ยขนาดเล็ก (4 ปี สูงประมาณ 2.5 ม.)

ฤดูการออกดอก : ออกดอกมากในช่วงฤดูฝน

เวลาที่ดอกหอม : หอมตลอดวัน (หอมมากช่วงที่อากาศเย็น) ดอกหอมนานมากถึงแม้ดอกจะโรยและร่วงหลุดจากต้นก็ยังคงความหอมอยู่

การขยายพันธุ์ : การเพาะเมล็ด โตช้า ประมาณ 2 – 2.5 ปี จึงจะออกดอก
                       : การตอน ต้องใช้ฮอร์โมนในระดับที่เข็มข้นมากกว่าพันธุ์ไม้ปกติ ใช้เวลาในการออก       ราก 1.5 – 2 เดือน ออกดอกเร็ว แต่ระบบรากสู้ต้นที่เพาะเมล็ดไม่ได้ ใช้น้ำในการเจริญเติบโตมาก

ข้อดีของพันธุ์ไม้ : เป็นพันธุ์ไม้ที่ใบไม่ค่อยร่วงทรงต้นสวยงามไม่มีความจำเป็นต้องตัดแต่งปลูกเป็นไม้ประดับใบได้ดี เพราะว่ามีใบสวยงามมาก

ข้อแนะนำ                เป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการน้ำมากในการเจริญเติบโต หากขาดน้ำในช่วงการเจริญเติบโตจะแสดงอาการใบเหี่ยวให้เห็นทันที ในช่วงหน้าร้อนควรรดน้ำอย่างน้อยวันเว้นวัน

ข้อมูลอื่นๆ :         หากไม่รีบร้อนการขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดจะได้ต้นที่แข็งแรง และมีทรงพุ่มตามธรรมชาติสวยงามกว่า การเพาะเมล็ด ควรใช้เมล็ดที่แก่จัด (ผลนิ่มแต่ยังไม่ร่วงเท่านั้น)
ไม้มงคล ไม้ใหญ่ ไม้สวยงามทุกชนิด
รับจัดสวน ราคากันเอง
สนใจติดต่อ 087-0292127
malila_31@hotmail.comวันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

ต้นกันเกรา


ต้นกันเกรา 


หมายถึง  ป้องกันอันตรายต่าง ๆ หรืออีกชื่อหนึ่งว่า  ตำเสา ซึ่งอาจหมายถึงทำให้เสาเรือนมั่นคง


ชื่อสกุลไม้ กันเกรา

ชื่อพื้นเมือง: ตำเสา(ไทย เกาะพงัน ตรัง) ทำเสา (นราธิวาส) มันปลา (กบินทร์บุรี) เป็นต้น

ลักษณะทั่วไป: เป็นไม้ที่มีรูปทรงต้นเปลาตรง เรือนยอกเป็นรูปเจดีย์  มีใบเขียวตลอดปีให้ร่มเงาได้ดี เป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบสูง 8-30 ม.

ดอก: ออกเป็นช่อกระจะแยกแขนงตามง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง ยาว 5 - 10 ซม. ก้านดอกสั้นๆ มีดอกออกหนาแน่นเป็นกระจุกบนช่อสั้นๆที่ปลายกิ่ง ดอกกลิ่นหอมเย็นๆ เมื่อดอกเริ่มบานจะสีขาวต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ใกล้จะร่วงสีเหลืองเข้มขึ้น

 ผล : ผลกลมมีเนื้อขนาดเล็กรวมกันเป็นช่อดอก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6-8 มม. มีติ่งแหลมสั้นๆ อยู่ตรงปลายสุด เมื่อกแผลังไม่แยกออกจากกัน ผมอ่อน สีเขียว ผมแก่ไม่แตก เมื่อแก่เต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดนก

ขยายพันธุ์ : นิยมเพราะกล้าจาก เมล็ด การปักชำทำได้

ด้านสมุนไพร และ สรรพคุณ:  คือ เปลืก บำรุงโลหิต แก้ผิวหนังพุพอง ปวดแสบปวดร้อน ขับลม แก้ไข้ แก้ปวดตามข้อ  และเป็นยาอายุวัฒนะได้อีกด้วย

คนโบราณเชื่อว่า: บ้านใดปลูก ต้นกันเกราไว้ประจำบ้านจะช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆ และ กันเกราเป็น 1ใน 9ชนิดที่คนไทยใช้สร้างบ้านเวลาลงเสา เอก


ไม้มงคล ไม้ใหญ่ ไม้สวยงามทุกชนิด
รับจัดสวน ราคากันเอง
สนใจติดต่อ 087-0292127
malila_31@hotmail.com